AIESEP 2024 Kongresi'ne katılım
BEST ilk çalıştayı
BEST "Teknoloji ile Öğrenmeyi Görünür Hale Getir" çalıştayı ile karşınızda! Detaylı bilgi için tıklayınız.
Başvurular tamamlanmıştır ilginiz için teşekkürler.
Ankara'da ortaokul düzeyinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine duyuru
Yandal hakkında!
Yandal başvuruları hakkında duyuru

YANDAL BAŞVURULARI

Önemli Tarihler

Kontenjanların Açıklanması : 21 Ağustos 2023
Son Başvuru Tarihi : 8 Eylül 2023
Değerlendirme ve Sonuçların İlanı : (İlgili birimiler tarafından ilan edilir) 20 Eylül 2023

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YANDAL BAŞVURULARI

Yandal programı: Bütün bölümlere açık

Başvuru koşulları

 • Başvurular, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılı başında yapılabilir.
 • Başvurulan yarıyıla kadar: Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,
 • Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması gerekir.

Başvuru

 • Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye e-posta ile çevrimiçi başvurabilir.
 • Başvuru yapılacak e-posta adresi: sbtweb@hacettepe.edu.tr
 • Detaylı bilgi için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yandal Programı Yönergesi 

Yandal programı nedir?

 • Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışında belli koşulları taşıması koşuluyla, Üniversite içinde başka bir diploma programından sınırlı sayıda ders alarak, sertifika almaya hak kazandığı bir program türüdür.

Yandal okumak ne işe yarar?

 • Yandal, kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını sağlayan bir programdır. Ayrıca, yandal programları, öğrencilere ilgi duydukları bir alanda ders alma olanağı sağlıyor.

Başka programdan alınan yandal sertifikası:

 • O sektörle ilgili eğitim alındığını gösterir.
 • Uzmanlık düzeyinde yararı olur.
 • Yandal yapılan sektörde çalışma olasılığını artırır.
 • Özgeçmişi genişletir.
 • Ancak yandal alınan programa ilişkin imza yetkisi veya ünvan kullanılamaz.

Yandal bitirince diploma mı veriliyor?

 • Yandal yapan öğrencilere diploma yerine sertifika veriliyor. Böylelikle, yandal yaptıkları programın avantajlarından kendi programlarındaki kadar faydalanamıyorlar.

Yandal, Anadal ortalamasını etkiler mi?

 • Yandal programından ayrılan bir öğrencinin aldığı dersler ile ilgili notlar öğrencinin anadal programının ortalamasına katılmadan öğrencinin not belgesinde yer alır.

Yandal programının avantajları nelerdir?

 • Bu programın en büyük avantajı, öğrencilere farklı bir alanda bilgi sahibi olma imkânı sağlamasıdır. Bu sayede öğrenciler, farklı bir alanda uzmanlaşarak iş hayatında daha çok tercih edilebilir hâle gelirler.

Yandal programının önemi nedir?

 • Yandal programı, öğrencilere farklı bir alanda bilgi sahibi olma imkânı sunmanın yanı sıra iş hayatında da avantaj sağlamaktadır. Yandal programına kayıtlı olan öğrenciler, hem anadal programlarında hem de yandal programlarında başarılı olmaları hâlinde iki farklı alanda da bilgi sahibi olarak iş hayatına daha donanımlı şekilde katılmaktadırlar.