AIESEP 2024 Kongresi'ne katılım
BEST ilk çalıştayı
BEST "Teknoloji ile Öğrenmeyi Görünür Hale Getir" çalıştayı ile karşınızda! Detaylı bilgi için tıklayınız.
Başvurular tamamlanmıştır ilginiz için teşekkürler.
Ankara'da ortaokul düzeyinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine duyuru
Yandal hakkında!
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 1. YAYINLAR

A1. SCI, SSCI, Arts And Humanities Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Karaca, A., Demirci, N., Caglar E., Konşuk-Ünlü, H. (2021). Correlates of Internet Addiction in Turkish adolescents. Children and Youth Services Review, 126, 106050.
 • Çağlar, E., Sarı İ., Aşçı, H., Eklund, R., Jackson, S. (2020). Short Versions of Turkish Flow Scales: Reliability and Validity Study. Studia Psychologica, 62 (3), 179-197. SSCI
 • Harwood, C., Caglar, E., Thrower, S., & Smith, J. (2019). Development and Validation of the Parent-Initiated Motivational Climate in Individual Sport Competition Questionnaire. Frontiers in psychology, 10, 128.
 • Çağlar, E., Aşçı, F. H., & Bilgili, N. (2017). Psychometric properties of Physical Self Inventory-Turkish version among university students. Anatolian Journal of Psychiatry, 18(6), 594-601.
 • Çağlar, E., Aşçi, F. H., & Uygurtaş, M. (2017). Roles of perceived motivational climates created by coach, peer, and parent on dispositional flow in young athletes. Perceptual and motor skills, 124(2), 462-476.
 • Aşçi, F. H., Maïano, C., Morin, A. J., Çağlar, E., & Bilgili, N. (2017). Validity and reliability of the Very Short form of the Physical Self-Inventory among Turkish adolescents. Journal of sports sciences, 35(21), 2060-2066.
 • Caglar, E., Bilgili, N., Karaca, A., & Deliceoglu, G. (2017). Screen Time Differences among Turkish University Students as an Indicator of Sedentary Lifestyle and Inactivity. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19(4), 1105-1130.
 • Karaca, A., Caglar, E., Bilgili, N., & Ayaz, S. (2011). Screen time of adolescents in an economically developing country: the case of Turkey. Annals of human biology, 38(1), 28-33.
 • Caglar, E., Bilgili, N., Karaca, A., Ayaz, S., & Aşçi, F. H. (2010). The psychological characteristics and health-related behavior of adolescents: The possible roles of social physique anxiety and gender. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 741-750.
 • Çağlar, E., & Aşçı, F. H. (2010). Motivational cluster profiles of adolescent athletes: an examination of differences in physical-self perception. Journal of sports science & medicine, 9(2), 231.
 • Karaca, A., Caglar, E., & Cinemre, Ş. (2009). Physical activity levels of the young adults in an economically developing country: The Turkish sample. Journal of Human Kinetics, 22, 91-98.
 • Caglar, E., Canlan, Y., & Demir, M. (2009). Recreational exercise motives of adolescents and young adults. Journal of Human Kinetics, 22, 83-89.
 • Çaǧlar, E. (2009). Similarities and differences in physical self-concept of males and females during late adolescence and early adulthood. Adolescence, 44(174).
 • Aşçı, F. H., Fletcher, R. B., & Çağlar, E. (2009). A differential item functioning analysis of the PSDQ with Turkish and New Zealand/Australian adolescents. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 12-18.
 • Asçi, F. H., Alfermann, D., Gagar, E., & Stiller, J. (2008). Physical self-concept in adolescence and young adulthood: A comparison of Turkish and German students. International Journal of Sport Psychology.

A2. SCI, SSCI, Arts and Humanities Kapsamında Olmayan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Ersoy,  B., Bilge, M., Caglar, E., Michalsik,  LB.  (2020).   Impact of functional speed training on speed-related parameters and performance in youth basketball players. Progress in Nutrition, 22(Suppl. 1), 80-87. SCI-E
 • Bilge, M., Caglar, E., Saavedra, JM. (2020). The roles of some agility performance parameters on the linear, single sprint skills of young male basketball and handball players. Progress in Nutrition, 22(Suppl. 1), 72-79. SCI-E  
 • Yildirim, D. S., Bilge, M., & Caglar, E. (2019). Effects Of A Training Program Based on Longitudinal Training of Athlete Development (Ltad) Approach on Gross Motor Skills Among 6-8 Years Old Children. European Journal of Physical Education and Sport Science.
 • Çağlar, E., AŞÇI, F. H., & Kelecek, S. (2017). Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 165-172.
 • Altıntas, A., Aşçı, F. H., & Çağlar, E. D. (2016). Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2 nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 163-174.
 • Karaca, A., Çaglar, E., Deliceoglu, G., & Bilgili, N. (2016). Physical activity with regard to socio-demographic variables and decisional balance perceptions for exercise among university students. Journal of Physical Education and Sport, 16(3), 932.
 • Çağlar, E., Asçi, F. H., & Deliceoglu, G. (2009). Does participation motivation of youth soccer players change with regard to their perceived ability. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, 9(1).

 

A3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Merdan, HE., Çağlar E. (2022). Ergen sporcularda spora bağlılık ile ilişkili bireysel ve sosyal faktörler: Sistematik derleme. Spor Bilimleri Dergisi, 33(3), 120‐148.
 • Çağlar, E., Bilge, M., & Söğüt, M. (2011). d2 dikkat testinin çocuk sporcularda ölçüt geçerliğinin test edilmesi: pilot çalişma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 19-29.
 • Altıntas, A., Aşçı, F. H., & Çağlar, E. (2010). Sürekli optimal performans duygu durumu ve egzersiz davranışı. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 71-78.
 • Çağlar, E., Altintaş, A., & Aşçi, F. H. (2009) Yarişma Benlik Sunumu Envanteri Türkçe Versiyonu’nun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmasi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 3-10.
 • Ascı, F. H., Caglar, E., Eklund, R. C., Altıntas, A., & Jackson, S. (2007). Durumluk ve Surekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Olcekleri’nin uyarlama calısması [The adaptation study of Dispositional Flow Scale-2 and Flow State Scale-2]. Spor Bilimleri Dergisi [Hacettepe Journal of Sport Sciences], 18(4), 182-196.
 • Çağlar, E., & Koruç, Z. (2006). D2 dikkat testinin sporcularda güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 58-80.
 • Güven, B. & Demirhan, G. (2006). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminin Öğretmen Davranışı Boyutuna İlişkin Görüşleri. Spor Bilimleri Dergisi. 17 (4) 158-172
 • Çağlar, E. (1999). Erkek Hentbolcularda Kendini Fiziksel Algilama Ve Kaygi Düzeyi. Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 33-40
 • Çağlar, E., & Koruç, Z. (1997). Müsabaka Kaygisinin Dinlenik Kalp Atim Hizi Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 18-32.

A4. Kitaplar

 

A4.1. Yabancı Dilde Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

 

A4.2. Türkçe Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

 • Aypar, E., Çağlar, E. (2022). Spor Yaralanmaları. İçinde F.H. Aşçı (Editör), Spor ve Egzersizde Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme (sayfa 627-663). Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Özay, S., ELmas, S., Çağlar, E. (2022). Sporda Ebeveyn Katılımı. İçinde F.H. Aşçı (Editör), Spor ve Egzersizde Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme (sayfa 529-551). Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Kırcı, N. Y., Aypar, E., Çağlar, E. (2022). Egzersiz Güdülenmesi. İçinde F.H. Aşçı (Editör), Spor ve Egzersizde Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme (sayfa 393-434). Ankara: Nobel Yayınevi.

 1. PROJELER

B1. Devam Eden

 • Çağlar, E., Demirhan, G., Karaca, A., Kirazcı, S., Çelebi, M., Karabulut, E., Özmert NE., Küçükkubaş, N., Aksen, P. Türk çocuklarının büyüme ve biyolojik olgunlaşma durumlarına göre motor koordinasyon, vücut kompozisyonu, fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve fiziksel benlik algısındaki farklılıkların incelenmesi ve norm değerlerinin oluşturulması. TÜBİTAK 1001, (Proje No: SBAG-120S408) 2020-2024.
 • Çağlar, E., Demirhan, G., Karaca, A., Boz, M., Karabulut, E.  Temel Hareket Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Oyun Temelli Eğitim Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocuklarda Algılanan ve Gerçek Motor Beceri Yeterlik Düzeyleri ile Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi. TÜBİTAK 1001, (Proje No: SOBAG-121K484) 2021-2023.

B2. Tamamlanan

C. ÖDÜLLER