AIESEP 2024 Kongresi'ne katılım
BEST ilk çalıştayı
BEST "Teknoloji ile Öğrenmeyi Görünür Hale Getir" çalıştayı ile karşınızda! Detaylı bilgi için tıklayınız.
Başvurular tamamlanmıştır ilginiz için teşekkürler.
Ankara'da ortaokul düzeyinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine duyuru
Yandal hakkında!
Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde uzun yıllardır “Spor Bilimleri ve Teknolojisi” Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülüyordu. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde ise Beden Eğitimi ve Spor, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi ile Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ayrı ayrı açılmıştır. Bu nedenle artık Spor Bilimleri ve Teknolojisi programlarına öğrenci alınmayacak, belirtilen üç program bağımsız olarak öğrenci alımına başlayacaktır. Üç alandan birisi olan “Beden Eğitimi ve Spor” Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları bünyesinde “Egzersiz ve Spor Pedagojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Motor Gelişim, Spor Sosyolojisi, Sporda Toplumsal Cinsiyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Spor Sakatlıkları, Spor Sakatlıklardan Korunma ve Sporcu Sağlığı” alanları yer almaktadır. Doktora Programı mezunlarının diplomaları ORPHEUS etiketi çerçevesinde uluslararası tanınırlığa sahip olacaktır. 

Eğer Hacettepe Üniversitesinde doktora yapmak isterseniz ilgi alanlarınıza göre öğretim üyeleri ile doğrudan bağlantı kurup detayları konuşabilirsiniz. Bu, sizlerin ufkunu açacak ve çalışmak istediğiniz konuyu daha da netleştirecektir. Programlara ait başvuru tarihleri ve öğrenci alımı kontenjanları için enstitü  sayfasını inceleyebilirsiniz. Programlara başvuru koşulları, dersler ve öğretim üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Sağlıklı günler dileğiyle...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ “BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR”  DOKTORA PROGRAMI

Doktora Programına Öğrenci Kabul Koşulları

• Spor Bilimleri alanındaki herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak. Bunlar dışındaki yüksek lisans programlarından mezun olanlar için Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından kabul edilmek.

• Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı başvuru koşullarını sağlamak.

• ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından doktora programı için onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak.

• Spor Bilimleri alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi olmayan adaylar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenen dersleri almak ve sınavlarını başarıyla tamamlamak.  

Detaylı Bilgi için tıklayınız.


Doktora Dersleri

Kod

Dersin Adı

    T    

    P    

     K    

 AKTS    

 Z/S 

BSP700

Özel Konular

5

0

0

30

Z

BSP701

Beden Kültürü ve Spor

3

0

3

10

Z

BSP702

İnsan Hareketinin Öyküsü

3

0

3

10

Z

BSP703

Seminer

0

2

0

10

Z

BSP799

Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık

0

4

2

30

Z

BSP704

Fiziksel Aktivite Politikaları ve Stratejileri

3

0

3

10

S

BSP705

Fiziksel Aktivite ve Zihinsel İşlevler

3

0

3

10

S

BSP706

Beden Eğitimi ve Sporda Dijital Teknolojiler

3

0

3

10

S

BSP707

Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

10

S

BSP800

Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları I

2

2

0

8

S

BSP801

Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları II

3

2

0

10

S

BSP802

Tezle İlgili Araştirma Çalişmaları III

4

2

0

12

S

SBE 601

Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği*

3

0

3

7

Z

      * Yüksek Lisans düzeyinde alındıysa burada alınmayacak.

Not: Tez konusunda göre üniversitemizdeki diğer programlar ve üniversitelerden de ders alınabilmektedir

Öğretim Üyeleri (Afabetik sıra ile)

Prof. Dr. Alp Çetin

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında kas iskelet sistemi ağrıları, bel ve boyun ağrısı, fibromyalji, romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoporoz, osteoartrit ve el rehabilitasyonu yer almaktadır.

E-posta: acetin@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/acetin

Prof. Dr. Canan Koca Arıtan

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında spor ve toplumsal cinsiyet; sporda ve spor yoluyla kadının güçlenmesi, sporda toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet yer almaktadır.

E-posta: canankoca@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/canankoca

Prof. Dr. Emine Çağlar

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında fiziksel benlik algısı, motor yeterlik, güdüsel iklim, optimal performans duygu durumu (akış deneyimi), sporda ebeveyn dahiliyeti, sedanter davranış ve fiziksel aktivite yer almaktadır.

E-posta: eminecaglar@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/eminecaglar

Prof. Dr. Feza Korkusuz

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında biyomalzeme, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamaları, hücresel tedaviler, biyomekanik ve spor fizyolojisi yer almaktadır.

E-posta: feza.korkusuz@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/feza.korkusuz

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında fiziksel aktivite ve zihinsel işlevler, fiziksel aktivite ve akademik performans, eleştirel düşünme, öğretim teknolojileri, fiziksel okuryazarlık ve risk algısı yer almaktadır.

E-posta: demirhan@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/demirhan

Doç. Dr. Ayda Karaca

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında fiziksel aktivite, sedanter davranış ve kronik hastalıklar, fiziksel aktivite değerlendirme yöntemleri yer almaktadır.

E-posta: ayda@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/ayda

Doç. Dr. Deniz Hünük

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında beden eğitimi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimi, mesleki öğrenme toplulukları oluşturma ve geliştirme süreçleri, program geliştirme ve öğretim modelleri yer almaktadır.

E-posta: deniz.hunuk@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/deniz.hunuk

Doç. Dr. Yeşim Bulca

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında bilgisayar ve öğretim teknolojileri, öğretim programı, okul dışı öğrenme ortamları, öğretim yöntem ve modelleri yer almaktadır.

E-posta: ybulca@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/ybulca

Dr. Öğrt. Üyesi: Pınar Öztürk

İlgilendiği ve çalıştığı konular arasında futbol sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve futbol, sporda toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve sporda aidiyetler yer almaktadır.

E-posta: pinarozturk@hacettepe.edu.tr

https://avesis.hacettepe.edu.tr/pinarozturk