Erasmus+ "Phys-Ed Academy" Projesi Toplantısı
Hoş geldiniz!
Yandal hakkında!
Sen de Hacettepe'li ol!
Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
Üniversiteler arası mutabakat!
Dominik Cumhuriyeti'nden Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) ile üniversitemiz arasında karşılıklı mutabakat metni imzalandı.
Erasmus+ "Phys-Ed Academy" Projesi Toplantısı
Projenin ikinci toplantısı Lüksemburg'ta gerçekleştirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranışlar Rehberi Özeti
Yandal

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Yandal Programı Yönergesi

 

2021-2022 Bahar Döneminden itibaren açılması önerilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yandal Programı ile her iki anabilim dalının başarılı öğrencilerinin disiplinler arası bağlantılar kurarak kendilerini yetiştirmeleri, ayrıca bilgi ve becerilerini geliştirerek mesleklerinde daha başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Yandal Programına üniversitemizin 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm programlarından başvuru kabul edilir.

Danışmanlık

Yandal Programının amacına uygun yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tarafından Yandal Program Koordinatörü atanır.

Yandal Programı’nın Başvuru ve Yürütülme Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Yandal yapmak için;

  • Başvurular, Ana Dal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 6’ncı yarıyılı başında yapılabilir.
  • Öğrencinin Yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar Ana Dal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel akademik ortalaması en az 2.75 olmalıdır.
  • Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkript ile birlikte akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi dekanlığına başvururlar.
  • Başvurular Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilerek ilan edilen kontenjan kadar öğrenci programa kabul edilir. Kabul işlemi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
  • Yandal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir. Ortalamanın eşitliği halinde başvuru yarıyılı dikkate alınmaksızın öğrencinin tamamlamış̧ olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış̧ olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde Yüksek öğretim Kurumlar Sınavında en yüksek TYT puanına sahip olan öğrenciye öncelik verilir.
  • Yandal başvurusu kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programındaki 26 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini tamamlamak zorundadır. Yerel kredi ile mezuniyet kapsamındaki öğrenciler 22 yerel kredi tamamlamak zorundadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programından Yandal müfredatı kapsamında alınması gereken dersler listesi Tablo 1’de listelenmiştir.
  • Yandal başvurusu kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında 24 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Yerel kredi ile mezuniyet kapsamındaki öğrenciler 15 yerel kredi tamamlamak zorundadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programından Yandal müfredatı kapsamında alınması gereken dersler listesi Tablo 2’de listelenmiştir.  
  • Öğrenci, Yandal programında bir yarıyılda en fazla 3 ders alabilir.
  • Öğrenci, Yandal protokolü ile belirlenmiş olan Yandal müfredatı dışında ders alamaz.

Programın uygulanması, danışmanlık, program süresi, ilişik kesme, başarı ve mezuniyet, ulusal ve uluslararası değişim programları, mazeret, izin ve diğer hükümler Hacettepe Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilen 10.06.2021 tarihli ve 2021-160 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Yandal Program Yönergesi” nde belirtilen hükümlere göre yürütülür.

*Yandal ile ilgili Senato kararı

*Yandal Program Yönergesi

Tablo 1. Yandal Programı Ders Listesi (Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki öğrenciler için)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yandal Programı Zorunlu Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

K

AKTS

Yarıyıl

BSO 103

İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji

3

0

3

3

I

BSO 105

Hareket Eğitimi

2

2

3

3

I

BSO 203

Beden Eğitimi ve Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

2

3

III

BSO 205

Motor Gelişim

3

0

3

3

III

BSO 204

Egzersiz Fizyolojisi

3

0

3

5

IV

BSO 302

Beceri Öğrenimi

3

0

3

3

VI

BSO 304

Fiziksel Uygunluk

3

0

3

3

VI

BSO 407

Eğitsel Oyunlar

1

2

2

3

VII

 

 

TOPLAM ZORUNLU DERS SAYISI

 

 

 

 

8

 

TOPLAM ZORUNLU DERS ULUSAL KREDİSİ

 

 

 

 

22

 

TOPLAM ZORUNLU AKTS KREDİSİ

 

 

 

 

26

             

 

Tablo 2. Yandal Programı Ders Listesi (Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yandal Programı Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

K

AKTS

Yarıyıl

BSO 203

Beden Eğitimi ve Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

2

3

III

BSO 202

Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programı

2

0

2

3

IV

BSO 303

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

2

2

3

4

V

BSO 406

Sağlıklı Yaşam için Egzersiz Programlama

2

0

2

3

VIII

BSO 408

Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor

1

2

2

4

VIII

BSO 309

Beden Eğitimi Öğretim Modelleri

2

0

2

3

Güz/Bahar

BSO211

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eylem Araştırması

2

0

2

4

Güz/Bahar

 

 

TOPLAM ZORUNLU DERS SAYISI

 

 

 

 

7

 

TOPLAM ZORUNLU DERS ULUSAL KREDİSİ

 

 

 

 

15

 

TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS KREDİSİ

 

 

 

 

24