Erasmus+ "Phys-Ed Academy" Projesi Toplantısı
Hoş geldiniz!
Yandal hakkında!
Sen de Hacettepe'li ol!
Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
Üniversiteler arası mutabakat!
Dominik Cumhuriyeti'nden Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) ile üniversitemiz arasında karşılıklı mutabakat metni imzalandı.
Erasmus+ "Phys-Ed Academy" Projesi Toplantısı
Projenin ikinci toplantısı Lüksemburg'ta gerçekleştirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranışlar Rehberi Özeti
Erasmus+ "Physed-Academy Projesi" ikinci toplantısı Lüksemburg Üniversite'sinde gerçekleştirildi!

Ortağı olduğumuz PhysEd-Academy Projesinin ikinci ulusötesi toplantısı 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde Lüksemburg Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Bölümümüz adına Deniz Hünük ve Gıyasettin Demirhan’ın katıldığı toplantıda öğretmen eğitiminde kullanılan imza pedagojiler tartışıldı.

A group of people sitting at tables

Description automatically generated with medium confidence